• Polish (Polski)
  • Deutsch (Niemiecki)

L. H. A. Gingins d’Eclepens

Dzieło życia E.K. Korthalsa kontynuował baron L. H. A. Gingins d’Eclepens . W 1890 roku poznał on Korthalsa, w tym samym roku przystąpił do Klubu Gryfona, któremu przewodniczył od roku 1893 aż do śmierci w roku 1911. De Gingins użył w hodowli 12 najlepszych psów Korthalsa i od wszystkich swoich zwierząt wymagał, aby były w typie gryfona i miały najlepsze cechy użytkowe. Pod jego przewodnictwem klub rozwijał się kwitnąco. Baron ufundował wysokie nagrody pieniężne za osiągnięcia w próbach pracy. I tak: za pierwsze miejsce podczas „Internationale Rheinsuche” w roku 1892 przyznawano 1000 marek. Za drugą lokatę 400, a za trzecią 200 marek, co w tamtych czasach stanowiło dużą sumę pieniędzy.

De Gingins uważany był za ostatniego „wielkiego kynologa”. „Szkoda, że jego ojczysty kraj nic o tym nie wiedział” – napisał w 1941 roku Fritz Leimgruber.

Za: „Encyklopedia Psów Rasowych” , Hans Raber, Multico Sp. z o.o.